Guide book

Iwate-Kamaishi Travel GuideKamaishi Tourist Guide AssociationKamaishi Map

●Front and back page ●Medium page

The Journey through Kamaishi Iron HistoryMt.Goyosan

Kamaishi Ramen MapKamaishi Restaurant MapKamaishi ToramaiFun on the beach and in the village – Let’s go to Kamaishi, Iwate Umiyama

うみやま
 (C)Kamaishi-Umiyama Cooperation and Exchange Promotion Council

Kamaishi Sakura Festival(Touni Town)

さくら祭 Inside  さくら祭 Outside